Laatu

Peruslähtökohta tekemillemme katoille on, että ne ovat turvallisia, taloudellisia, luotettavia käyttäjälle ja ennen kaikkea tiiviitä.

Tarkka suunnittelu

 

Hyvä katto syntyy hyvän suunnittelun, oikean materiaalin ja huolellisen asennustyön yhdistelmänä. Meillä on aina lähtökohtana onnistuneelle kattamiselle tarkka etukäteissuunnittelu.

 

Mataki-tuotteiden korkea laatu sekä yrityksemme laaja kokemus ja tieto viimeisimmistä ratkaisuista on aina käytettävissä kun halutaan löytää kohteeseen parhaiten soveltuva rakenne ja materiaali.

matakitest

Ammattitaitoinen asennus

 

Katot asentaa aina ammattitaitoinen työryhmä. Meidän kokemus ja tiivis yhteistyö Euroopan johtavan kumi- ja bitumipohjaisten rakentamisen tiivistys- ja vedeneristystarvikkeiden toimittajan, Matakin, kanssa antavat luotettavan pohjan urakallesi.

 

Turvallisuuttasi lisää myös se, että myönnämme tekemillemme vesikattotöille 10 vuoden takuun.

Asianmukainen kunnossapito

 

Kattojen asianmukainen kunnossapito ja huolto on suositeltavaa, sillä se lisää selvästi katon käyttöikää.

 

Tekemämme katot kestävät hyvin ilmaston rasituksia, joten ammattilaisen suorittama säännöllinen vuosikatselmus ja -huolto riittää pitämään katon kuosissa vuosikymmeniä.

Tiiviit saumat

 

Katon tiiviyden ja kestävyyden kannalta saavutetaan paras tulos, kun valitaan kulloiseenkin kohteeseen sopivin materiaali ja työmenetelmä. Materiaaleista löytyvät tuotteet sekä hitsaten että kuumabitumilla asennettavaksi.

Lisäksi meillä on käytettävissä ainutlaatuinen katon tiiviystestaus – MatakiTest. MatakiTest tarkistaa katon tiiviyden paineen avulla. Vaaratonta teatterisavua puhalletaan ylipaineella yläpohjan ja katteen väliin. Kun painesavua ei tule näkyviin katteesta, tiedetään katon olevan täysin tiivis.